İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ
16-17 EKİM 2018 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN MÜNHAL VHKİ, MEMUR, ŞOFÖR, HİZMETLİ ve BEKÇİ KADROLARI SÖZLÜ/UYGULAMA SINAVI GİRİŞ BELGESİ
İlan Tarihi : 15.10.2018

T.C. No :