Kültürel Miras

Kültürel Mirasın Korunması - Koruma-Onarım Atölyesi

Şer‘iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nin zarar görmüş defter ve evrakını koruma ve onarım çalışmaları 2005 yılında İstanbul Müftülüğü tarafından kurulan koruma-onarım atölyesinde sürdürülmektedir. Kendini sürekli geliştirmekte olan atölyemizde eserlerin zarar görmüş olan kâğıt ve ciltleri koruma amaçlı onarımdan geçirilmektedir.

Eseri geleceğe taşımanın hedeflendiği bu çalışmalar esnasında eserde kalıcı değişiklik yapmamak ve aslına uygun şekilde korumak esas ilkemizdir. Bu önemli çalışma ile müftülüğümüz ileride yazma eser korumacılığı alanında atılacak yeni adımlar için bir model teşkil edecektir.

Dilek Web Hosting Dilek Web Hosting