Haber Arşivi


21.01.2016

İstanbul Müftüsü Yaran, Zeytinburnu Müftülüğü'nün Aylık Mutad Toplantısına Katıldı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, Zeytinburnu Müftülüğü personelinin aylık mutat toplantısına katıldı. Zeytinburnu İlçe Müftüsü İsmail Gökmen'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda İstanbul Müftüsü Yaran  bir konuşma yaptı ve özetle şunları söyledi:

"Hayatı Cenab-ı Hakk'ı dikkate alarak yaşamamız gerekiyor."

Yaran, yaptığı konuşmada yapılan bu toplantıların önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Nisa suresinin ilk ayetinden başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir."  Hayatı Cenab-ı Hakk'ı dikkate alarak yaşamamız gerekiyor. Ayette görüldüğü üzere takva hayatımızın merkezinde olacak. Beni Rabbim yaratmış ve benden bir şey istiyor. İşte bu ittikadır.  Yine Hucurat suresi 13. Ayetinde Cenab-ı Hak "Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır." Buyurmaktadır. Yani Allah katında bir yer edinmek istiyorsak doğum yerimizin, anne-babamızın hiçbir önemi yok. Öncelikle müslüman bir ülkede, müslüman bir anne babadan doğduğumuz için şükrederiz. Ancak bu şükür de yetmez. Üstüne ne koyabilirim, bunu düşünmemiz lazım.

"Hayatımızla güzel örnek olmaya gayret etmeliyiz"       

Müslümanın vazifesi yeryüzünde iyiliği yaymaktır. Bize yüklenen sorumlulukları, vazifelerimizi en iyi şekilde yapmak ve onun üzerine çıkmak gibi bir gayemiz var. Bu minvalde bulunduğumuz makamların, yaptığımız görevlerin kıymetini bilelim. Bugün camilerimizde imamlık yapıyoruz, rahatlıkla herkes sözümüzü dinliyor. Yarın emekli olduğumuzda bu fırsatı bulamayabiliriz. O vakit, iyiliği emredip, kötülükten nehyetmek yaşadığımız sürece devam eder. Ancak en iyi tebliğ hayatımızdır. Yani hayatımızla iyi birer numune olabiliriz. Bunu unutmamamız lazım. Üslubumuz, tavır, davranışlarımız hep bir ölçü içinde olmalıdır.  Nahl Suresi 125. ayette "Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir." Vazifelerimizi yaparken en güzel şekilde yapmamız icap ediyor. Biz davetimizi yapacağız, hidayeti verecek olan Allah'tır.

"Bizim gayemiz sebilullahtır"

Bizler ümmet-i muhammed olarak büyük bir ümmetiz. Bu bize dünyaya karşı bazı sorumlulukları yüklüyor. Bu ümmet içinde Diyanet camiası olarak ayrı bir sorumluluk üstlenmişiz. Bu yola girmiş olanlar hem talip olarak, hem de ücret alarak yüklenmiş olanlar, farz-ı ayn olarak ayrı bir misyona sahiptirler.  Bizim gayemiz sebilullahtır. Allah'ın yoluna davettir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Teşkilatımızdaki sorumluklarımızı ihmal etmeyelim. Bir görev şuuru içerisinde hareket edeceğiz. Birbirimizi bölen, parçalayan değil tamamlayan olacağız. "

 

Dilek Web Hosting Dilek Web Hosting