Haber Arşivi

"Hadisi ve Sünneti doğru anlayıp, doğru aktarmak zorundayız."

 

25.12.2014

İstanbul Müftülüğünce tertip edilen konferansta konuşan Prof. Dr. Zekeriya Güler, "din hizmetlerinde verimli olmak için muhatabımızı tanıyıp, onu anlayıp, Peygamberimizin hayat çizgisini de dikkate alarak güzel şekilde muamele etmeliyiz. Nitekim bu işin ölçüsü de hadisi ve sünneti doğru anlayıp, yaşamak ve doğru anlatmakla mümkün olacaktır." dedi.

"Efendimizin mesleği muallimlikti, sizler de birer muallimsiniz"

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında gerçekleşen, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, İl Müftü Yardımcıları ve çevre ilçe müftülerinin de iştirak ettiği "Hadis ve Sünnet Işığında Din Hizmetlerinde Verimlilik" konulu konferansa İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına kendisini hadis ilimlerini tahsil yolunda hâlâ talebe olarak gördüğünü ifade ederek başlayan Prof. Dr. Zekeriya Güler, din hizmeti ifa eden Diyanet mensuplarının yaptığı işin büyüklüğüne ve ehemmiyetine vurgu yapan, Efendimizin hayatından ve Asr-ı Saadetten nakillerle veciz bir konuşma yaptı. Doğru bir hizmet için sahih kaynaklardan, hadisi, sünneti doğru özümseyip vermenin mümkün olacağını ifade eden Güler, şunları söyledi: "Bugün cami hizmeti sunan arkadaşlar mihrabı bir meslek olarak görmemelidir. Zira bir meslek olacaksa bu ancak hadislerde geçtiği şekilde Efendimizin de bariz olarak vurgu yaptığı "muallimlik/öğretmenlik"le karşılığını bulacaktır.  Efendimiz hiç bir zaman mihrap mesleği ifadesini kullanmamıştır. Sizler bu yolda öncü, öğretmensiniz. Bu hizmeti yaparken Efendimizin hayat çizgisine bir bakalım. Sahabede Muaviye bin Hakem, aksırma sonrası okunacak duayı Efendimiz'den duymuş ve hemen tatbik etmek yoluna gitmiş. Ancak namaz içinde aksırana karşılık dua edilmeyeceğini bilmiyor. Efendimizin namaz kıldırdığı bir ortamda aksırana dua ile mukabele ediyor ve karşılığında, elini çırpan, ikaz mahiyetinde tepki veren sahabe ile karşılaşıyor. Namaz sonrası Efendimiz, kimdi içinizde namazda iken konuşan buyuruyor. Muaviye, bendim ya Resullallah. Siz aksırana dua ile mukabele edin demiştiniz ben de uyguladım diyor. Ancak efendimiz, her zamanki naif ve insanı merkeze alan üslubuyla güzellikle hatasını düzeltiyor. Muaviye, Efendimizi anlatırken hayatı boyunca hiçbir zaman kendisinden azar işitmediğini, bunu neden böyle yaptın ve yapmadın şeklinde bir itaba maruz kalmadığını beyan ediyordu. Hal böyle olunca sizlerde, küçük olsun, büyük olsun Efendimiz örnekliğinde muhatabınızı dinleyerek, anlayarak, güzellikle, rıfk ile muamele edin." Rastladığı olumsuzluklara da işaret eden Güler, bir camide hazırlıksız, irticalen hutbe irad eden hem de "deccal" konusu gibi zor bir konuda konuşan görevlinin düştüğü sıkıntılı durumdan kendisinin üzüldüğünü, bir şeyi araştırmadan, notlar almadan irticalen konuşmanın da zorluğuna, doğuracağa sıkıntılara da işaret etti.

"Ezan duasında "vedderaceterrafiah" ibaresi sahih hadis kaynaklarında yok"

Konuşmasının sonunda ezan duasında "vedderaceterrafiah" ifadesinin ne Buhari'de ne de diğer hadis kaynaklarında geçmediğini ifade eden Güler, bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, bu ilave ifadeyi sizlerin tetkikine, takdirlerine bırakıyorum, sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Maneviyat yüklü bir verimlilik

Program sonunda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, konferansı veren Prof. Dr. Zekeriya Güler'e teşekkür etti. Din hizmeti sunan insanların televizyonda yer alan program ismiyle de ifadesini bulan hususa çok dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir din görevlisi bir şeyi neden, niçin, nasıl, nerede, ne zaman söylediğine hususi olarak dikkat etmelidir. Bu konferansın başlığından da anlaşılacağı üzere verimlilik yani maneviyat merkezli/yüklü bir verimliliğin neticelerini almak için doğru soruları kendimize sormamız gerekmektedir." sözleriyle konuşmasını tamamlayan Yaran, Müftülüğümüz, Marmara İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu dolayısıyla yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla İl Müftü Yardımcısı Vehap Kapıcıoğlu, Ayhan Işık, Kâmil Büyüker ve İlhan Coşkun'a Valilik tarafından verilen başarı belgelerini takdim ederek, program son buldu.

Fotoğraflar

Dilek Web Hosting Dilek Web Hosting