Haber Arşivi

Ramazan İbadet, Uhuvvet Ve Muhabbet Ayıdır


29.06.2014

28 Haziran rahmet, mağfiret, feyiz ve bereket ayı ramazanın ilk günüdür. Yüce Rabbimden bu ayın feyiz ve bereketinden bütün Müslümanları istifade ettirmesini, gereksiz öfkeleri muhabbete döndürmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini niyaz ediyorum.

Bu ayın en bâriz ibadeti oruç, teravih ve mukabele olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu ay, bizi âdeta yeniden inşa etmeli, eksiklerimizi, yanlışlarımızı görmek ve iyiye, güzele doğru kendimizi değiştirmek için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu ay, bedenimizden daha çok ruhumuz için periyodik bakım ayıdır. İmsakten güneş batana kadar geçen süre içinde aslı itibariyle helal olan fiillerden Allah’ın isteğine uyarak ve rızasını umarak uzak duran Müslüman, Allah’ın bütün vakitler için istekleri olduğunu hatırlamalı, bu istekler karşısında kendine not vermelidir.

Oruçlarımız mana yüklü olmalı ve bizi daha iyi bir Müslüman olma yolunda teşvik etmelidir. Artık dilimiz daha doğru şeyler söylemeli, kulağımız Allah’ın rızasına uygun ses ve sözleri dinlemeye teşne olmalı, gözümüz bize Allah’ı hatırlatan ve O’nun yüceliğini, güç ve kudretini algılamamızı sağlayan, rızasına uygun hedeflere bakmalı. Varsa yanlışlarımız onlardan uzaklaşmalı, bu uğurda Allah’a söz vermeliyiz. Bilmeliyiz ki Müslüman Allah’ın istediği, razı olduğu bir hayata taliptir. Onun hayatında yalanın, aldatmanın, kan dökmenin, başkalarının malına ve ırzına göz dikmenin, faizin, zinanın, sarhoş eden her türlü içkinin ve diğer maddelerin, uyuşturucunun yeri yoktur.

Müslüman sevgi insanıdır; en başta Allah’ı ve Resulünü sever. Hısım akrabasını, bütün müminleri sever. Dünyayı terk etmez ama dünyaya tapmaz da. Dünya onun için gaye değil vasıtadır. Hem dünyada hem de ahrette iyilik ister. Bilir ki dünyanın onun şahsında İslam’ı tanımaya ihtiyacı vardır. O âdeta bir model müslümandır ve İslam’ı iyi temsil etmediği, sunmadığı takdirde diğer insanlar İslam’a yaklaşmayacaktır.

Aziz Kardeşlerim!

Ramazanınız mübarek olsun. Bu ayda kazanacağımız iyi hasletleri hep devam ettirelim. Ramazanı bir eğlence ve haddi aşan ziyafet mevsimi gibi görmeyelim. Kimsesizlere kimse olalım ve bu özelliğimiz ramazan ayı ile sınırlı kalmasın. Unutmayalım ki sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şeyin hakiki sahibi Allah’tır. O’nun isteklerini görmezden gelemeyiz. Sokaktaki çocuk bizim çocuğumuz. Sevgi evleri ve benzeri kurumlarda bakılan ya da böyle bir kurumun bakımından mahrum olan yavrular bizim yavrularımız. Huzur evlerindeki ve Dârülaceze’deki analar-babalar bizim büyüklerimiz. Evinden, barkından, malından mülkünden, servetinden mahrum edilen mülteciler bizim kardeşlerimiz. Gönlümüzün rahmet pınarlarını açalım, Allah için paylaşalım. Sevelim, sevilelim.

Dünya için dua edelim. İslam’dan uzak tavır ve tutumlar içinde oldukları halde İslam adına hareket ettiklerini iddia eden ve aslında İslam’a da kendilerine de zarar verenler karşısında uyanık ve dikkatli olalım. Bunların bir kısmının hatta çoğunun dünyanın İslam’dan ve müslümandan korkması için özel olarak yönlendirilmiş bedbahtlar olabileceğini unutmayalım. Onların ıslahı için de dua edelim.

Bu ayda daha çok Kur’an ile meşgul olalım. Kur’an’ı okuma yanında anlamaya ve hayatımıza Hâkim kılmaya çalışalım. Onu bize tebliğ eden ve nümune-i imtisal olan Peygamber Efendimizin hayatından haberdar olalım. Ne yazık ki İslam’ı anlama yolunda da ümmetin önünde engel teşkil eden bazı ilim adamları da var. Onun için Müslümanların ana gövdesinden ayrılmayalım, marjinal gruplara ve şahıslara iltifat etmeyelim. Şahsen çok tekrarladığım şu duayı size de öneriyorum: “Ya Rabbi! Beni Kur’anı ve Peygamber Efendimizin sünnetini doğru anlayanlardan, doğru anlatanlardan ve onlara uygun yaşayanlardan eyle!”

Rahmi YARAN

İstanbul Müftüsü

Not: İstanbul Müftülüğünün Ramazan programları için: istanbulmuftulugu.gov.tr/ramazan

Dilek Web Hosting Dilek Web Hosting